ОСНОВНИ ПРАВА и ПРИНЦИПИ

на БЪЛГАРИТЕ

Следвайки примера на Исландския народ, който пренаписа конституцията си във Фейсбук след банковия колапс на страната през 2008, ние – Суверенът на България – се обединихме, за да учредим нова, справедлива за Българския народ, България: без партии, без органи за контрол, без лидери и господари; общество, където ценности като: обич, доброта, взаимопомощ, сътрудничество, благодарност, признателност, състрадание, грижа за всяко човешко същество, растение и животно са на почит; общество на хора, живеещи на принципите “Да възстановим поне толкова, колкото унищожим” и “Да вземем, каквото ни трябва, но никога от алчност”; общество, където всеки има еднаква възможност да живее достоен и свободен живот, с неотменими, човешки права.

Документите “Учредяване на Нова, независима, неутрална Велика България и “ОСНОВНИ ПРАВА и ПРИНЦИПИ на Българите” съдържат практически насоки за създаване на рай на Земята за Българския народ и човечеството като цяло. Те са мост от “системата за контрол” към “система на САМОУПРАВЛЕНИЕ” и нашия принос за мир и хармония на Земята.

pdf

САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ПРОСТО,

КОГАТО ИМАМЕ ДОБРОТО НА ВСИЧКИ ПРИСЪРЦЕ

Част 1

Уреждане на исторически наследената несправедливост към Суверена на България – Българския Народ

Арести на участвалите в геноцида над Българския народ от 1989 до днес

и забрани на международни организации, действащи в България

 1. Затварят се границите на България: въздушни, сухопътни и по вода, за влизане и излизане на политици, магистрати, банкери, висши служители на държавна сигурност и тайни организации.

 2. Политиците подлежат на арест по всяко време.

 3. Ръководителите на тайни общества в България подлежат на арест по всяко време.

 4. Висшите банкови служители в България подлежат на арест по всяко време.

 5. Висшите магистрати и съдии подлежат на арест по всяко време.

 6. Висшите служители на държавна сигурност подлежат на арест по всяко време.

 7. Ръководителите на Български представителства на чужди организации и фирми, които са Български граждани, подлежат на арест по всяко време.

 8. Ръковидителите на представителства на чужди организации в България, които са чужди граждани, се екстрадират от България по всяко време.

 9. Наказанието* им е доживотен затвор без право на амнистия.

 10. Конфискува се цялото им имущество.

 11. Замразяват се банковите им сметки и те преминават към държавната хазна.

 12. Замразяват се банковите сметки на всички директори на частни и държавни фирми, помогнали за изтичането на валута и природни ресурси от България от 1989 до днешна дата и те преминават към държавната хазна.

 13. Лишаване членовете на семействата на всички горепосочени от правото да участват в ръководството на обществото за срок от 60 години.

 14. Свиждания ще има само за тези, които денонощно подпомагат разследващите органи с информация за своите съучастници. Те помагат не само за връщане обратно в хазната на всичко, което са откраднали заедно, а и дават рационални идеи как да се възстанови по-бързо това, което са разрушили.

 15. Свижданията са под непрекъснат електронен контрол, за да се избегне изнасянето на информация или осъществяването на връзки с външни сили.

 16. Няма саморазправа (вербална или физическа) над участвалите в геноцида над Българския народ.

 17. Забранява се дейността и се закриват незабавно офисите на: Международната банка за възстановяване и развитие, по-известна като Световната банка (СБ) http://www.vestnikataka.bg/2017/02/българия-е-управлявана-от-световния-л/, Международния валутен фонд, „Фонд на фондоветеhttp://www.fmfib.bg, Citi bank, JP Morgan Chase, Обединените нации (http://una.bg), НАТО (http://bginnato.mfa.bg), Европейската комисия (http://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg), Европейския съюз, Европейската централна банка и подчинени на нея банки. (Вижте как пари контролират вземането на решенията в ЕС: https://www.facebook.com/buhalka1/videos/1091673624274457/?pnref=story).

  Отношенията им с Българските правителствата от 1989 година до настоящия момент са противоконституционни и неправови. Присъствието им в България е неуместно и те следва да напуснат незабавно или да бъдат екстрадирани.

 18. Всякакви задължения към горепосочените организации се обявяват за нищожни.

__________________________________

* Няма смъртно наказание в България.

 1. Забранява се дейността и се закриват офисите и представителствата на Неправителствени организации, чужди тайни и явни организации и фондации, работещи срещу интересите на Българския народ: ГРУ (руското военно разузнаване), руската Федерална служба за безопасност (ФСБ), наследник на КГБ (Вижте още “Русия” в “Приложение”), американски, европейски и Български фондации и фондове: Български хелзинкски комитет, Атлантически клуб (http://www.atlantic-club.org), Отворено общество, турската фондация “Бултюрк”, Фондация „Америка за България” http://www.americaforbulgaria.org/page/home, Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ), Българо-aмериканска комисия за oбразователен oбмен „Фулбрайт”, Програма “Училища на бъдещето”, Североизточната Българско-турска търговско-индустриална камара (СБТТИК), която после става Българо-турска търговско-индустриална камара, организацията Ал Уакф ал ислями, http://bg-voice.com/articles/view/bulgarskoto_ubejishte_na_al_kayda/3078/ – българското убежище на ,,Ал Кайда”.

 2. Забранява се дейността на американската фирма с канадско участие “Дънди прешъс”, добиваща злато в Челопеч с 30-годишен договор, подписан от Иван Костов. Всякакъв износ се прекратява, а изнесенето се връща незабавно обратно в България. (Вижте:

Част 2

ОСНОВНИ ПРАВА и ПРИНЦИПИ на БЪЛГАРИТЕ

ВЪВЕДEНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ

 • В този документ думата конституция/constitution не се употребява, тъй като тя не отговаря на смисъла му както по съдържание, така и заради историческите ѝ корени. Тук не става дума за система, ограничаваща функциите на институции за управление (като “правителство” например), защото такива няма.

 • Въвежда се почeтна първа главна буква за всички думи с корен ‘ Българ’.

 • Природа се изписва с почeтна първа главна буква.

 • Българският трикольор може да се носи от всички Българи от всяка възраст, по всяко време на деня и годината. Пример: на балкони, прозорци, покриви и др; по дрехи, шапки, шалове, ръкавици, тениски, чанти, обувки, чинии, чаши и др; в коли, колички, влакове, камиони и др. (Цветовете на триколора вярно повтарят тези на чакрите ни.)

 • Водещ принцип: НЕ ВРЕДИ.

 1. България се управлява от Суверена си – Българския народ.

 2. Националност. Българин е този, чиято майка и/или баща са етнически Българи.

 3. Официалният език в България е Българският.

 4. България е неутрална към всеки военен конфликт на която и да е чужда държава и организация.

 5. България е независима от политиката на която и да е чужда държава и организация.

  Не се избира управление държавно или общинско. Няма лидери, които да решават въпроси от името на мнозинството. Избират се професионалисти с опит, лични качества и чувство за отговорност и отговорни членове на обществото.

 6. България е обединена в самоуправляващи се райони.

  а) Всеки район се състои от самоуправляващи се общности, села, градове, местности, улици, състоящи се от самоуправляващи се домакинства. Всички гореспоменати са отговорни за благополучието на членовете си и Природата.

  б) Общинските сгради във всяко населено място са информационно-асистентски пунктове. (Без прeстижни постове от рода на кметски. Има само служители.)

  в) Вяко общество работи за благото на индивида.

  г) Всеки член на обществото работи за благото на обществото, за своето лично и на семейството си.

 7. Целият Български народ участва във вземането на решения по всички въпроси, касаещи България, обществото и жителите ѝ, чрез криптирано електронно явно поименно гласуване с името, с което жителят се е регистрирал в общината по местоживеене за държавни въпроси и явно присъствено – на редовните общи събрания. При физическа невъзможност за присъствие то може да стане електронно.

  а) Гласуват само жителите на дадена община от 14 годишна възраст (там където децата са пряко заинтересовани) до неограничена горна възрастова граница, ако индивидът е психически здрав, явно или онлайн при невъзможност за физическо присъствие.

  б) Въпроси за разглеждане на събранията се вписват предварително онлайн, на сайта на общината, като коментар на блог или имейл изпратен до всички регистрирани жители. (Предложения, идващи от непълнолетни имат еднакво значение.)

  б) На такива, които не притежават интернет или компютърна грамотност се помога. Общините улесняват участието им. Служител им прави имейл и им помага в процеса. Те се придружават от член на семейството си или доверен приятел, за да се избегне налагане на мнение. Ако в семейството си имаме майка, баща, възрастен роднина, които няма да се справят, ние им правим имейл и гласуваме в тяхно присъствие, за това което желаят.

 8. Мнението на мнозинството се приема за валидно.

 9. Управлението на местно ниво се извършва от обществото в събрания. Присъства поне един представител на семейство. Събрания се свикват колкото пъти е необходимо, но не по-малко от веднъж месечно.

 10. Земята на България не се продава, дарява или купува.

  (Проучват се възможности за мирно връщане на Бълргарските земи от преди Ньойския договор, 27.11.1919 година. Вижте:

 1. Земята на България принадлежи на Българите. (Ние сме нейни временни ползватели, срещу добра грижа за нея и мисъл за идните поколения.)

 2. Прекратява се дейността на всички политически партии и се спира образуването им.

 3. Прекратява се съществуването на всички досегашни държавни органи в България, заради участието им в геноцида над Българския народ.

 4. Окуражава се Българският народ в неподчинение на разпоредбите за плащане на данъци, такси и други парични вземания. Те нямат правова основа. (Вижте: Част 3 на този документ.)

 5. Обезкуражават се уличните протести, като безполезни за решаване на наболели въпроси, които също могат да доведат до сблъсък с полицията.

 6. Окуражава се Българският народ да поеме отговорност за свободата и промените, които иска да види в живота си.

 7. Български въоръжени сили охраняват и защитават от въздушни и териториални нападения единствено границите на България.

  а) Български войник не участва в чужди войни и не воюва на чужда територия, за чужди интереси.

  б) Армията и полицията защитават целия Български народ.

  в) Членове на армията и полицията могат да станат само мъже и жени с качества като: чувство за справедливост, защита на слабия, род и Родина.

 8. Забраняват се полетите на чужди военни самолети над територията на България. Нарушението на това правило ще се счита за агресия над сигурността и здравето на населенето и ще предизвика свалянето им.

 9. Забраняват се полетите на чужди и наши военни самолети над територията на България, оставащи “кемтрейли” (официален термин “геоинженерство” или пръскане на химически вещества във въздушното пространство). Нарушението на това правило ще се счита за агресия над сигурността и здравето на населенето и ще предизвика свалянето им.

 10. Забранява се прелитането над България и кацането на всички пътнически самолети, модифицирани за геоинженерство. Нарушението на това правило ще се счита за агресия над сигурността и здравето на населенето и ще предизвика свалянето им или конфискация на самолета с глоба на компанията собственик в троен размер на неговата стойност. Всеки приземил се самолет на летищата: София, Варна, Бургас, Пловдив ще се снимат, с непрекъснат кадър, по цялата му дължина, отвътре и отвън. Всички видео клипове, от всички самолети кацнали на летищата, ще се публикуват, без редактиране и цензуриране, на главната старница на сайтовете им. Всеки потенциален пътник, Български или чужд, може да изиска информация за самолета, с който възнамерява да лети, по всяко време.

  (Вижте: Канцлера на Германия, Ангела Меркел на следните кемтрейл фотоси. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204751012935256&set=p.10204751012935256&type=3&theater)

 11. Изгражда се въздушен контрол за прелитащите над територията на България самолети, противовъздушна отбрана и работеща, актуална бойна авиация. (За повече информация относно възраждането на Българската народна армия вижте: https://www.bnoshipka.org/index.php?cat=5&subcat=0)

 12. Окуражава се населението на България да изработва оргонити (orgonites), кембастери (chembusters) и тауар бастери (tower busters) – последните неутрализират радиацията от кулите на мобилните оператори). (Така ще се обхване цяла България, за да се неутрализира пагубният ефект на кемтрейли и HAARP над населението, насекомите, растителелните и животинските видове. Вижте “Оправете си живота! Направете си сами Оргонит!http://silnibg.blogspot.com.es/2011/10/blog-post_11.html?m=1)

 13. Окуражава се населението да използва стационарни телефони и избягва WiFi причиняващ редица заболявания, включително “рак на мозъка, левкемия, тежки заболявания на очите, ушите, вестибуларния апарат и др.” (Децата са особено застрашени. Вижте: Над 100 учени ще сезират ООН за радиацията от мобилните телефони и устройства http://bultimes.com/nad-100-ucheni-shte-sezirat-oon-za-radiatsiyata-ot-mobilnite-telefoni-i-ustrojstva/. “Страшнaта истината за мобилните телефони. Вашият телефон ви УБИВА!” https://www.youtube.com/watch?v=rOlVEYXCzqc, “Наистина ли Wi-Fi вредни за здравето ни?” https://rolloid.net/es-el-wi-fi-realmente-perjudicial-para-nuestra-salud/ )

 14. Всеки Българин има право на живот, здраве, чиста от химикали, тежки метали, биологични и други замърсявания питейна вода и храна.

 15. Посегателството над човешкия живот и здраве се наказва* като най-тежко престъпление.

 16. Поощрява се изследването и разпространението на най-ранната, истинска история на България и нецензуриранoто ѝ публикуване – електронно и на хартия.

 17. Поощрява се възпитанието на критическо мислене у млади и зрели хора.

 18. Всеки Българин е отговорен за развитието на лични ценности.

 19. Всеки Българин е отговорен за развитието на здравословни навици.

 20. Всеки Българин e отговорен за развитието на талантите си.

 21. Всеки Българин e отговорен за интелектуалното си развитие.

 22. Всеки Българин e отговорен за физическото си развитие.

 23. Всеки Българин, от мъжки пол, е отговорен за развитието на бойни изкуства.

 24. Конкуренцията е забранена.

 25. Водещи принципи са: взаимопомощ и сътрудничество.

 26. Родителите имат пълна и задължителна отговорност за възпитаването на ценности у децата си, включително уважението и зачитането на самите родители.

_____________________________

* Няма смъртно наказание в България. Обществата решават степента на наказанието според случая.

 1. Поощрява се домашното образование*. Обучението на индивида започва преди раждане, чрез връзката с майката и завършва с последните му дни. Изпити няма. Животът изпитва.

  (* Домашно образование не означава наизустяване на предметите от традиционното училище в системата за контрол, а изучаване на нови теми като: култивиране на мощен характер, самостоятелно критично мисленe, задължителна физическа култура и бойни изкуства за всички момчета; лични ценности като: обич, доброта, взаимопомощ, сътрудничество, благодарност, признателност, състрадание, грижа за всяко човешко същество, растение и животно, личностно развитие, естествено лечение,

  строене с естествени материали, земни енергии, отглеждане на чисти биологични храни, развитие на таланти, астрологията, самостоятелност, вземане на решения, персонална отговорност, мощта на съзнанието и мисълта, управление на времето, организиране, планиране и др.)

 2. Всеки следва своя духовна практика, направляван от собствената си душа и сърце.

 3. Няма една абсолютна за всеки истина или модел на живот. Всеки е свободен да бъде себе си. (Всеки e различен и това е приносът му към обществото.)

  Разменната монета” еволюира от сегашните хартиени, метални и електронни пари във въображаеми единици за обмяна, докато развием едно общество, където всеки дарява това, което произвежда според таланта, призванието и уменията си и получава в дар това, от което се нуждае. Когато всеки е задоволен, необходимостта от кражба отпада. Човечеството е единственият биологичен вид, който плаща, за да живее на тази планета. Природата дава еднакво щедро на птици и животни. Няма оскъдица, освен изкуствено създадената от банки и корпорации.

Личното ми виждане е, че парите нямат място в бъдещето на човешката цивилизация.” – Янис Варуфакис, бивш гръцки финансов министър

 1. Премахват се парите в сегашният им вид и практика: създаването им от нищото, чрез даване на заеми* и начисляване на лихви върху сумата за връщане.

  (* “Всеки път, когато дадена банка дава заем, това едновременно създава съвпадащ депозит в банковата сметка на кредитополучателя и по този начин се създават нови пари. Парите се разрушават винаги, когато кредита се изплати.” http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf#page=1 “Когато банките отпускат кредити, те създават пари чрез кредитиране сметките на клиентите си.” Цитатът е взет от реч на Сър Мервин Кинг, Управител на Централната банка на Англия 2003-2013. Още за сегашното банково дело: http://billiondollarbailout.com/The-Creature-from-Jekyll-Island-by-Edward-Griffin.pdf.)

 2. Въвеждат се обществени банки, които да насочват местни пари в местната икономика за развитие на обществата и дават заеми на индивиди, като сумите за връщане са в същия размер. Няма лихви и оскъпяване. (Този вид банкиране ще съществува само до изграждане на безпарична система.)

 3. Данъци (като крайна цел) няма. Данъкът, в началото на възродителния процес, е 3% от доходите и продаваните стоки. Той се събира от общините, а парите се изразходват след одобрение, дадено от обществата на редовните общи събрания.

 4. Забранява се изтезаването на хора, животни и Природата.

 5. Забраняват се зоологически градини, циркове, тарли и атрактивни паркове с животни.

 6. Забраняват се състезанията с животни.

 7. Забраняват се научни, козметични и лекарствени тестове с животни.

 8. Забранява се микрочипиране на населението и животните.

 9. Забранява се жертвоприношението на населението и животните.

 10. Забранява се масовото производство на животни за храна. Който желае, има право да ги отглежда, дава, заменя или продава (ако парите са все още в употреба).

 11. Забранява се ловуването на птици и животни за удоволствие.

 12. Убийството на диви животни и птици се толерира единственно за оцеляване в бедстващи ситуации или в самоотбрана.

 13. Под закрила са човечеството, всички животински и растителни видови.

 14. Забранява се убиването на животни, диви и домашни, с цел използване на кожата им за кожени изделия. Кожата на животно може да се използва само и едиствено, след като е умряло от естествена смърт.

 15. Окуражават се приютите за животни, които спасяват попаднали в беда птици и животни и се грижат с обич за тях, докато им се намери дом или могат да отлетят. Приютите се поддържат чисти или се затварят завинаги, без право на собственика да отвори нов.

 16. Забраняват се робство и робия, под каквато и да е форма.

 17. Официална регистрация на населението по рождение не се прави.

  (Вижте: Злоупотреба на система за контрол с личните данни на всеки един от нас:

  http://www.ascensionwithearth.com/2016/03/anna-von-reitz-update-march-17-2016.html?spref=fbСъдия Ана вон Райтц, актуализация от 17 март 2016 относно въпрсът за Акта за раждане и Kой си ти?” http://www.annavonreitz.com Индекс на материали, писани от Съдия Ана вон Райтц от Биг Лейк, Аляска.)

  http://www.whenthenewsstops.org/2011/04/john-harris-magna-carta-man.html – “Магна харта, Джон Харис”, https://www.youtube.com/watch?v=z5sUF1H39eI) Магна харта, Джон Харис говори за предаването на хората в робство по рождение с актовете за раждане.” http://omnithought.org/legal-name-game-to-enslave-your-soul/2026 “Играта на законно име за поробване на душата ви”)

 18. Имената на всяко новородено дете, които са “лично”, още наречено “домашно”, и “фамилно” име на единия или двамата родители, се записват в родословна и регистрационна книга на всяка община.

 19. За събирането на двама млади, в съвместен живот, е нужно съгласието им под формата на устно “да” и с това семейният договор влеза в сила в момента.

 20. Жената, която влиза в семеен съюз, не сменя името си, освен ако не пожелае.

 21. Забранява се малтретирането на деца, вербално или физически.

 22. Забраняват се всякакви полови контакти с деца от мъжки или женски пол и се наказват като най-тежко престъпление.

 23. Забранява се експлоатацията на деца и се наказва като най-тежко престъпление.

 24. Гей двойки не могат да отглеждат деца.

 25. Забраняват се гей парадите.

 26. Земните ресурсите на България принадлежат единствено на Българския народ.

 27. Добив на злато и други ценни ресурси е минимално и обосновано, единствено за нуждите на Българския народ. То става само след одобрението на всички общества на техните открити обществени събрания.

 28. Забранява се изнасянето на исторически реликви вън от България.

 29. Под закрила са естествените скални и исторически човешки творения.

 30. Свободата на мисълта, словото и печата са неприкосновени.

 31. Ръководители на трудови и обществени групи се предлагат и избират открито от хора, които ги познават, за конкретен проект, задача, ремонт и др. Избираните трябва да имат практически опит, умения и лични качества. Избраният ръководител-проект носи отговорност за успешното му завършване. Отговорност носят и членовете на изпънителната група, които са го избрали.

  а) За нови проекти се избира ново ръководство. Никой не управлява трудова или обществена група за повече от времето нужно за приключване на една работа.

  б) За дълготрайни проекти ръководителят може да бъде сменен от избралите го на общо събрание по всяко време. (Отговорността за избора на ръководител е лична, което мотивира всеки да търси отговорност от избраника си.)

 32. Синдикати, гилдии и обществени организации, които да защитават правата на членовете си няма, защото няма неуправляемо правителство*, което да работи срещу интересите им. Всеки възникнал личен или обществен въпрос се решава веднага, на место, на редовни обществени събрания. (*“Правителство” е фиктивна единица, която може да работи само в измислен свят, защото тя е корпорация. Според “Правовия речник на Блак” (Black’s Law Dictionary) 6-то издание, корпорация е “изкуствена персона или юридическа единица, създадена от или под ръководството на законите на една държава.” Тъй като правителството е корпорация (изкуствена персона), то е измислена еденица, която няма естествени права и власт. Основният му източник на сила идва от смучене енергията на хората.” Цитатът е от http://omnithought.org/legal-name-game-to-enslave-your-soul/2026 “Играта на законно ими за поробване на душата ви”.)

 33. Лятно и зимно часово време не се прилага.

 34. В България се празнуват само Български празници.

 35. Календар: Годината започва от най-късия ден – зимното слънцестоене, на 21 декември и се празнуват четирите сезона.

  Противно на това, григорианския календар празнува комерсиани събития нямащи нищо общо с естественото планетарно движение и смяна на сезоните, служещ единствено на индустриите и големите компании на системата за контрол на човечеството, отдалечаващ ни от естествения ритъм на планета.

  Връщане суверенитета на човечеството ще стане с реформа в календара, на което Ватикана силно се противопоставя като заплаха за религията.

  Вижте, “Pеформа на календара и бъдещето на цивилизацията (Част 3),

  Д-р Хосе Aргуелес” https://www.youtube.com/watch?v=C6Xe6oZ8EZM

  Calendar Reform and the Future of Civilization (Part 3), Dr. José Argüelles, PhD a.k.a Valum Votan‘.

  Д-р Aргуелес е най-добре познат като инициатор на световно известната медитация за мир “Хармонична конвергенция”, която се провени на 16-17 август 1987 година. Сайта на Проф. Хосе Aргуелес https://lawoftime.org/history/)

 36. Забранява се сегашната икономика на “произвеждане и хвърляне”.

 37. Всички стоки в България са произведени от висококачествени, естествени материали. (Така няма да се акумулират ненужни вещи, които не се ползват постоянно. Ще се намалят отпадъците и нуждата от свръхпроизводство. Ще се намали употребата на ресурси и времето на хората, прекарано в производство. Така те ще могат да го посветят на себе си, семейството и приятелите си.)

 38. Всичко е на разположение на всеки според нуждите му и тези на семейството му. (При нужда на уред или друг предмет за постоянна употреба той се поръчва и доставя. Нищо не се продава. Това ще прекрати кражбите, защото хората са задоволени.)

 39. Всяко село, град и област помага хуманитарно за възтановяването на съседно село, град и област, страдащо от суша, наводнение, бури, лоша реколта и други бедствия.

 40. Всички услуги, производство на храна и други продукти, включително ръчно изработени изделия, се заплащат в “единици”. Името на единиците може да е различно в зависимост от името на района и творческото мислене на хората.

  Горното описва ЛЕТС (LETS). Името е съкрашение от английското наименование: “Local Employment and Trade System”, което означава:

  Местна заетост и система за търговия”. Системата съществува на всички континенти там, където хората са успели да я развият. ЛЕТС преодолява лимита на пари. (Петт Корби е официален преводач и издател на доклада “Нека действаме на местно ниво”, автор Джонатън Кроъл. Преводът ще бъде разпространен безплатно.)

  Характеристики на ЛЕТС:

 • Услуги от обществото за обществото.

 • Откритост: информация за балансите е на разположение на всички членове на обществото.

 • Еквивалентност в националната валута.

 • Без лихви.

(По силата на сегашната система парите са всичко. В рецесия, уменията на хората са заключени, защото парите не са на разположение, за да платят на други за уменията им. Така много от нуждите на хората не се посрещнат, независимо че умения са налице. ЛЕТС отключва тези умения.

Как функционира ЛЕТСсистемата:

 • Измислете си валута. (Името няма значиние, защото тя не съществува във физическа форма, а е просто въображаема “единица за обмяна”.)

 • Когато се присъедите към ЛЕТС-група координаторът ви дава списък с всички умения на членовете на групата и тези, които ги предоставят.

 • Вие давате списък на всичките ви умения, които могат да бъдат: разхождане и трениране на куче, грижа за дете, придружаване на възрастен, пазаруване, поддържане на градина и дом, растениевъдство, билкарство, пчеларство, дърводелство, металообработване, плетене, готвене, шиене, шофиране, консултации от всякакъв вид, включително по: здравни въпроси, профилактика и лечение с естествени средства, рехабилитация, акушерство, изработване на продукти за употреба и консумация, преподаване на занаяти, чужди езици, музика, танц, рисуване, бойни изкстуства, ремонт на електроуреди и инсталации, коли, покриви, сгради, организиране и изпълнение на строителни проекти, набиране на текст, редактиране, програмиране, трениране на мисълта, тялото и духа, и др.

 • Попълвате още един списък с нуждите ви. Така членове на групата ще ви се обадят или вие се свързвате с този от групата, който предлага услугата, от която се нуждаете.

 • Когато имате нужда от нещо, което член на обществото предлага, позвънете му и уговорете цена във вашата валута. Например, трябва ви механик и решавате, че 50 “Wights”* ще струва поправката на колата ви. (* В превод “Wights” означава “Създания”. Това е едно от имената на местните валути използвани в Англия.)

 • Когато работата е свършена обаждате се на координатора на групата и казвате да кредитира еди кой си с 50 Създания и дебитира същото (да впише като дълг) вашата сметка/акаунт. Така механикът получи 50 единици, които може да използва за закупуване на ваши умения или на някой друг от групата, а вие се ангажирате да извършите работа в групата на същата стойност.

Пари не са разменени, но вашата кола е поправена, а на механика ще му бъде платено в каквата услуга той/тя има нужда. (Може да се окаже, че в случая, някакви пари трябва да бъдат изразходвани за покупка на свещи или части за двигател, но някои групи в Англия вече имат магазини, които предлагат храна и други стоки в замяна на “единици”.)

 • Установете тарифа на час за всеки, така че всяко изработено време да се измерва поравно.

 • Всеки член се ангажира с определен брой единици работа на месец за тези в обществото, които не са в състояние да предложат уменията си поради болест или недъг. Така всеки, който попaдне в подобно положение, може да разчита на помощ.

  (Малко са тези, които не могат да предложат нищо на обществото.)

 • Поощрява се бойкот на големи компании и верижни чужди магазини.

 • Поощрява се пазаруването от Български производители, малки търговци и магазини.

 • Забранява се производството и разпространението на КокаКола, други марки безалкохолни напитки и вода, съдържащи химически вещества.

 • Всеки е свободен да направи тест, на който и да е хранителен продукт или напитка в лабораториите на територията на България. (Той се плаща от държавния бюджет.) При наличието само на един химически елемент, който не е част от естественото съдържание на храната или напитката, фирмата производител, Българска или чужда, се закрива завинаги, без право на собственика или управителя му да отрие друга, а чуждия производител преустановява представителството си в България завинаги.

 • В новата икономика на народа съществуват местни кооперации и обществени- групи за разпределяне на храна.

 • Хранителните кооперации събират храна от местните фермери и производители и я разпространяват до местните магазини и пазари.

 • Tези кооперативи се управляват от представители на всички общества и общини, включително групи на фермери и производители, избрани открито на общите събрания. (Условията за избор и свавяне са същите, както са описани на стр. 8, т. 60, б.)

 • Обществени-групи координират производството и разпределението на жизнените необходимости до всеки в общността.

 • Обществените групи гарантират никой да не остане без храна, топлина, дрехи и подслон. Те доставят храна от производителите до нуждаещите се.

  Членовете на обществото също наблюдават за индивиди или семейства в нужда, помогнат им лично или сигнализират, ако нужното не е по силите им.

 • Обществените икономически кооперативи идентифицират стоки, които предстоят да се внесат, които в последствие ще започнат да се произвеждат на местно ниво, за да се замени вноса с местно производство. (Това означава по-голяма самостоятелност и независимост от чужди производители.)

 • Няма задължителни правила, които трябва да се спазват по отношение на ЛЕТС. Всяка група и общество работи за това, което е най-добро за тях и се учи от опита си по различните въпроси.

 • ЛЕТС-групите могат да бъдат доста големи, но най-добре е да се подържат от около 1000 души. (За привличане на членове в ЛЕТС-групи поставете обява във вестника или онлайн. Свикайте срещи с обществеността или просто се съберете няколко приятели, които се интересуват от идеята. ВАЖНО е такива групи да започнат да се създават във всички общини и да заработят скоро, за да се намали зависимостта ни от системата за контрол.)

 1. Никой не дължи нищо на този предоставил му услуга или продут. Вместо това той се издължава на обществото с уменията си.

 2. Всеки има право на свой дом и/или парче земя, според нуждата си и за нужна продължителност от време, отговорен за доброто им състояние.

 3. Всеки избира местожителството си.

 4. Прекратява се дейността на агенциите за имоти, за да не се оскъпяват имотите.

 5. Прекратява се дейността на нотариусите, за да не се оскъпяват и забавят сделките.

 6. Покупко-продажбата, дарение или наследство на всякакъв вид имоти става с писменото “съгласие” между двете страни, в което се описва сделката. Двете страни доброволно го подписват, като срещу името си пишат: “съгласен съм” и задържат копие от него. (Психически болни, неадекватни и травмирани индивиди не могат да подписват “съгласие”, за да не се злоупотребява с положението им.)

 7. Всяка собственост: дом, земя и други се наследява от следващото поколение автоматично, без нотариални документи. (Всичко, което придобием на Земята е за временно ползване.)

 8. Поощрява се преди встъпване в собственост на даден имот да се направи оценка на състоянието му от различни специалисти.

 9. Районите са отговорни за поддържане на улиците, като всяка къща или блок има грижа за поддържане на терена наоколо.

 10. Никой няма право да влиза в дома на друг без съгласието на обитателя му, освен при опасения за престъпление или в бедствени ситуации. При случай на престъпление или подозрание за такова, влизането става в присъствието на незаинтересовани по случая членове на обществото или специалисти.

 11. Прекратява се практиката на съдии, магистрати и адвокати.

 12. Всички правни отношения, между две страни се уреждат между страните в писмен вид, описвайки условията на случая. Всяка страна съхранява копие от доброволно подписаното споразумение, като срещу името си написва: “съгласен съм”.

 13. Всяка страна по едно “съгласие”, конфликт или обвинение в престъпление има право сама да се защити или да бъде защитена открито, както от свидетели, така и от тези, които познават страните.

 14. При нерешен диспут се свиква обществено събрание за решението му.

 15. При случай, че членовете на едно общество не могат да стигнат до съгласие, поканват се членове от съседен район за мнение.

 16. Въвежда се строителство от естествени материали: сламени бали, глина, камък, дърво, с безотпадни води и минимални битови отпадъци. (Хартия и желязо от коли, велосипеди, домакински уреди и др. се събират от специални служби при повикване.)

 17. Забранява се използването на цимент и синтетични, токсични материали за строителство.

 18. Всеки индивид или семейство, може да участва в изграждането на свой дом, от естествени материали, подпомаган от специалисти, съседи, роднини и приятели.

 19. Занаятът “Строене на сгради от естествени материали” се обучава на практика.

 20. Разрешение за строеж на къща не се иска, но и не се строи на земеделска земя. (Възникващи въпроси се разглеждат на общи събрания.)

 21. Строеж на големи обществени сгради и обекти като: мостове, фабрики, пътища и други се обсъждат на общи събрания, като винаги се има предвид земните силови възли в мрежата от лей-линии, за да се държат открити магнитните енергийни полета на Земята. (Новите пътища се строят от различни материали, с различна технология, за да гарантира, че не покриваме енергийните полета на Земята. Старите, неизползваеми пътища се почистват съвършено от асфалта.)

 22. Забранява се сеч на гори за огрев, производство на хартия, мебели, всякакви строежи, проекти и др. Сеч на гори се наказва като най-тежко престъпление.

 23. Всяко домакинство трябва да засади поне 20 плодни и 20 неплодни дървета годишно.

 24. Залесяването предшества сеченето. За всяко дърво, което е предназначено за производството на мебели, хартия, строителство и други трябва да има поне 10 новозалесени и 10 установени дървета.

 25. Спира се масовото производството на тютюн и тютюневи изделия. Желаещите да пушат, имат право да оглеждат свои растения.

 26. Забраняват се пластмасовете и алуминиевите изделия за лично (в това число и особено за бебета и деца), битово и обществено ползване.

 27. Забранява се атомната енергия и сегашните електроцентрали за производство на електроенергия.

 28. Въвежда се производството на безотпадна, екологично чиста, обновяема електроенергия за битови и обществени нужди от вътър, слънце, вода, магнит и др.

 29. Окуражава се производството на електроенергия от всеки дом.

 30. Забраняват се превозните средства, инструменти и генератори на електричество с петролни, газови и дизелови двигатели.

 31. Окуражава се производството на превозни средства, които вървят с посевни горива (Вижте: https://hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1990/V1-260.html, http://www.nextgreencar.com/biofuels.php, http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/biofuels/10-biofuel-crops.htm), електричество, водород (Вижте: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3074298/The-car-runs-FRESH-AIR-hits-111mph-water-comes-exhaust-no-s-not-science-fiction-buy-soon-afford-it.html), нормална вода (Вижте: http://gizmodo.com/177716/car-runs-on-water-inventor-to-be-kidnapped-by-exxon, http://www.collective-evolution.com/2013/07/28/water-powered-car-unveiled-yes-its-real/, http://www.kidzworld.com/article/26807-h2o-water-powered-cars), солена или морска вода (Вижте: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3074298/The-car-runs-FRESH-AIR-hits-111mph-water-comes-exhaust-no-s-not-science-fiction-buy-soon-afford-it.html, http://thechronicleherald.ca/wheelsnews/1225941-a-car-that-runs-on-saltwater), растително масло (Вижте: http://veggieoilcar.com.ph, http://www.prattsinn.com/grease_car.html, https://www.greasecar.com, http://www.mnn.com/green-tech/transportation/questions/do-you-have-to-modify-a-diesel-engine-to-run-it-on-vegetable-oil), коноп (Вижте: https://www.facebook.com/Nedkov.Alexander/videos/355626294816069/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0) и други чисти за нас и Природата двигатели. (Всички заварени технологии са на доизживяване, докато навсякъде се внедряват чисти.)

 32. Окуражат се изобретенията и производството на чисти и безопасни технологии за Природата, лични, битови и обществени нужди. Пример: коли на въздушна възглавница и пътища, градени без асфалт. (Авторите на изобретения ги публикуват на свой сайт. Патент не е нужен. Вижте: “23 великих изобретения болгар, которые изменили наш мирhttp://tourist.bourgas.ru/2013/11/23-velikih-iizobreteniya-bolgar/)

 33. Свободната воля на Българина е неприкосновена.

 34. България е свободна от религиозна догма.

  (Организираната религия манипулира ума, тялото и душата. Следният документ e предназначен да влезе в сила от 1 май 2016 и поощрява педофилията… Прочетете останалото: http://bultimes.com/konspiratsiyata-svarshi-idva-istinsko-vreme-razdelno-shokirasht-dokument/ “… Шокиращ документ!”)

 35. Ръководни принципи в България са: обич, състрадание, грижа един за друг и Природата.

 36. Забранява се насилственото психическо или физическо обръщане на индивиди или населението като цяло от една религия в друга.

 37. Забранява се психотронното и физическо манипулиране на Българския народ.

 38. Няма група от хора, в България, c право да налага свои догми силово или тайно с лъжи.

 39. Забранява се съществуването и дейността на всички “наши” тайни общества.

… Религията е вероятно нещо, без което може да минем. Това, без което не можем, са основни духовни качества.

     • Негово светейшество Далай Лама, в книгата си,

      “Етика на новото хилядолетие”

“Вярвам, че трябва да се направи едно важно разграничение между “религия” и “духовност”. “Pелигията” се отнася до доверието в твърденията за спасение в една вяра или традиция, аспект от което е приемането на някаква форма метафизична или свръхестествена реалност, включително може би идеята за рай и нирвана. Свързани с това са религиозните учения, догми, ритуали, молитви и така нататък.Духовността” се отнася до качествата на човешкия дух като: любов, състрадание, търпение, толерантност, прошка, задоволство, чувство за отговорност, чувство за хармония, която носи щастие, както у индивида, така и на другите.

Негово светейшество Далай Лама, в книгата си,

“Етика на новото хилядолетие”

 1. Забраняват се тайните ритуали в църкви, джамии и тайни общества.

 2. Затварят се джамии, синагоги и църкви като част от механизма за манипулация и контрол над ума на човечеството. (е не се разрушават, а остават музейни паметници освен, ако не са построени върху земните силови възли в мрежата от лей-линии. (Вижте материалите в “Приложение”, в края на документа.)

 3. Храмът на Създателя е навсякъде в Природата и телата на хората. Той се пази чист от химическо и прихическо замърсяване.

 4. Забраняват се всички ГМО компании в България и се закриват, включително но не само: Монсанто Интернешънъл – клон България КЧТ. http://www.monsanto.com/whoweare/pages/bulgaria.aspx, Дюпон. http://www.dupont.bg, http://www.businesspark sofia.com/bg/page/54/tenantid/14, https://www.jobs.bg/company/157663. Тексаската фирма: A&M AgriLife Extension Service. http://agrilifeextension.tamu.edu/?s=GMO

 5. Забранява се притежанието и сеенето на генетично модифицирани семана.

 6. Всички агрикултурни растения, култивирани в България, без изключение, са единствено био, чисти от пестициди, отгледани от естествени семена за лично и обществено потребление.

 7. Всеки, който произвежда своя храна и има повече от необходимото за себе си и семейството си, се окуражава да дарява остатъка на бедстващи индивиди и семейства, съседите или да я предава на местните кооперации и обществени-групи за разпределяне по магазини и пазари.

 8. Изисква се от всеки производител на храна, напитки и други продукти за потребление да изписва пълно, ясно и с достатъчно голям шрифт, за да се чете от възрастни хора, съдържанието на продуктите, които произвежда.

 9. Лимец е национална култура. ХЛЯБЪТ Е БЕЗПЛАТЕН. Произвежда се на ръка, само от физически и психически здрави мъже и жени, дори в началото на възродителние период, когато парите все още съществуват.

 10. Всеки има право на безплатна храна за доброволния си принос към обществото. (Това е възможно да стане, след две години, когато обществените ЛЕТС-групи ще са изградени и приносът на храна ще е част от дейността им. По това време, голяма част от хората ще са се върнали обратно на село и ще са започнали да отлеждат биологично чиста храна за себе си обществото.)

 11. Забранява се третирането на почвата и растенията с пестициди и други химически вещества.

 12. Забранява се употребата на синтетични материали за продукти, които докосват храната или тялото. Всички дрехи, обувки, мебели, интериора на превозните средства и други се правят от качествени, естествени материали с цел дълготрайност и опазване здравето ни и Природа.

 13. Опаковките на всички продукти се правят от естествени материали. Една идея за еднократна употреба е от рециклирана хартия. За многократна: от коноп, памук, лен и други естествени влакна. Ползват се стъклени бутилки за всякакъв вид течни продукти. (Купувачите се поощряват да ползват собствени чанти и други за пренасяне на стоки.)

 14. Забранява се на химическата индустрия да произвежда предмети за лична и домашна всекидневна употреба от петролни продукти.

 15. Забранява се използването на изкуствени, синтетични и химически съставки за употреба от бебета и деца: храни, дрехи, играчки, детски колички и др.

 16. Забранява се химическо-козметичната индустрия.

 17. Поощрява се производство на козметика от естествени съставки, включително в домашни условия.

 18. Поощрава се всеки мъж и жена да изучи ролята и отговорността на родител не по-късно от 16 годишна възраст.

 19. Познанието за предпазване от непланувана бременност, използвайки здрав разум и естествени методи, да ca на разположение на момчета и момичета не по-късно от 12 годишна възраст. (Вижте безплатната книга на Петт Корби ”Как да се предпазите от Нежелана Бременност всеки път, когато правите любов БЕЗ да употребявате противозачатъчни медикаменти” https://bestpreference.com/безплатно-изтегляне-на-книгата/?lang=bg.)

 20. Събирането на двама души в семейна единица, както и разделянето им става свободно, без задължение за брак или развод.

 21. Децата са неразделна част от семейството и са отговорност на двамата родители. (Обществото е в помощ.)

 22. Няма лимит на брой деца, които Български двойки могат да имат.

 23. Забранява се производството на синтетични продукти за здравеопазване.

 24. Поощрява се народната, билкарска медицина, използването на натурални, естествени средства, методи и продукти за лечение и профилактика.

 25. Здравеопазването е безплатно, а не бизнес. Извършва се само от индивиди с призвание в сърцето за грижа за здравето на обществото. (“Здравеопазване” означава първо предотвратяване на болестни състояния на психологическо и физическо ниво, чрез здравословен начин на хранене, движение и мислене. Едва след това идва лекуването с естествени методи. Здравеопазването не се намира в болниците и аптеките, а е във всички сфери на живота ни.)

 26. Поощрява се отглеждането на коноп и използването му в строителството, производството на дрехи и други стоки за бита, медицина и др. (Виж: “Как работи конопеното олио, за да унищожи раковите клеткиhttps://www.konop.bg/article/111/kak-raboti-konopenoto-olio-za-da-unishtoji-rakovite-kletki?fb_action_ids=635987606479342&fb_action_types=og.likes)

 27. Особени грижи и внимание се дават на възрастни хора, бременни жени и деца.

 28. Забранява се подлагането на индивиди на експерименти, от какъвто и да е вид, без тяхното пълно разбиране и изрично, свободно, писмено съгласие за участие в тях.

 29. България приема Българите, които желаят да се заселят на територията ѝ и които в момента живеят в Бесарабия и други територии, вън от пределите ѝ, разкъсани поради международни следвоенни споразумения.

 30. Бежанци от войни в техните държави, които са влезли с България след 1989 година, трябва да се върнат в родината си незабавно или ще бъдат екстрадирани.

 31. Неправомерно влезлите мигранти след 1989 година ще бъдат екстрадирани.

 32. Чужденци, които определят себе си като етнически, културно и религиозно различни, които решат да останат в България, не могат да имат повече от едно дете и една съпруга или приятелка.

 33. Привличането на дете в сексуален контакт или брачен съюз с мъж от мюсюлманско или друго вероизповедание е забранено и се наказва като най-тежко престъпление.

 34. Чужденци, които определят себе си като етнически, културно и религиозно различни, които решат да останат в България, нямат право на религиозни храмове, нито на богослужебни ритуали.

 35. Чужденци, които определят себе си като етнически, културно и религиозно различни, които решат да останат в България и не спазват тези принципи ще бъдат екстрадирани от България без второ предупреждение.

  ПРАВА И ПРИНЦИПИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 36. Преустановят се всички международни договори сключени от правителствата от 1989 до настоящия момент с чужди държави, фирми и организации. Те са правно неоснователни и некоституционни** и задълженията по тях се обявяват за нищожни.

  [** Вижте “НЯМА ДАНЪЦИ” https://bestpreference.com/няма-данъци/?lang=bg.]

 37. Вътрешните интереси на България стоят над външните.

 38. Няма чужда култура в България, която да доминира на територията ѝ.

 39. Няма чужди държави или политика, които да доминират в България.

 40. Решения на международни въпроси се вземат едиствено и само от Българския народ по време на неговите месечни или извънредни събрания.

 41. Решението на всяко общество се изпраща до сайта на България и става достояние на всички общества.

 42. Държави, които искат отношения с България, изпращат предложението си до сайта ѝ. То се разглежда от всички общества на територията ѝ, решението им се обявява на сайта на България, което се изпраща обратно на посочения имейл.

 43. Няма тайни споразумения и разговори насаме с представители на чужди държави.

 44. Всяко решение влиза в сила единствено след като всички общества са дали решението си по него.

 45. България се представлява на муждународно ниво от личност, наречена “Главен представител на България”, която се избира открито от общините на общи събрания.

  а) Главният представител на България няма правомощия за вземане на самостоятелни решения.

  б) Главният представител на България подписва международни договори само след предварителното им разглеждане и одобрение от общините.

  в) Главният представител на България има едногодишен мандат, който може да се продължава при положиние, че всички общини са гласували за това и при положиние, че той е съгласен да продължи.

  г) Главният представител на България може да бъде свален по всяко време с открито гласуване на общо събрание.

 46. България помага хуманитарно на съседите си.

Ние, Суверенът на България – Българският народ, сме щастливи и благодарни, че вече имаме ОСНОВНИ ПРАВА И ПРИНЦИПИ, които правят България рай,

нашият принос за мир и хармония на Земятя.

НАПРАВЕНО Е!

Част 3

Правни основания за създаване на нова, независима, неутрална Велика България

Българската конституция, публикувана в бр. 56 от 13 юли 1991 г. в „Държавен вестник”, е нелигитимна, защото бившият Президент Желю Желев не я обнародва с Указ. Член 143, ал. 4 от „Конституцията на Народна Република България” постановява, че поправките в нея влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник”. Съгласно стария текст на тази „Конституция”, обнародването на актовете на Парламента става с указ на Държавния съвет, а според новите й текстове – с указ на Президента. Друг легитимен ред за обнародване на актовете на Парламента не съществува.

Появяването на приетата от Парламента Конституция в “Държавен вестник” бр. 56 от 13 юли 1991 г. е “публикация”, разпоредена от Председателя на Великото Народно събрание Николай Тодоров, а не е “обнародване” по силата на Указ на Президента. (Справка: правният анализ на юриста и депутат от Седмото Велико Народно събрание 1990-91 г., проф. Янко Николов Янков-Вельовски, http://iankov.blogspot.bg/2009/11/1991.html)

Българската конституция е нелигитимна още, защото:

 • Не е подписана от всички народни представители във Bеликото народно събрание.

 • Новоприетата Конституция не е поискана от Българския народ като Суверен на България.

 • Българската Конституция е нелигитимна и заради това, което се казва във “Всеобща декларация за правата на човека”:

“Член 7

Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Всички хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация.”

Като:

“Чл. 70. (1) (Предишен текст на чл. 70, изм. – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване освен за престъпления от общ характер, и то с разрешение на Народното събрание, а когато то не заседава – на председателя на Народното събрание. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай незабавно се известява Народното събрание, а ако то не заседава – председателя на Народното събрание.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Разрешение за възбуждане на наказателно преследване не се изисква при писмено съгласие на народния представител.

Чл. 71. Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание.” (Колко то вас могат да решат размера на възнаграждението си.)

Нелигитимно правителство.

Според “Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.), политическите партии не могат да получават: …

   1. Средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.” Обаче, точно това прави ГЕРБ всеки месец – получава пари от баварската фондация Hanns Seidel Foundation за последните 10 години. Това го казва в реч лидера ѝ, Бойко Борисов, на нейно събрания на 26 март 2016. Цитат: “Много, много преди ние да се формираме като партия те бяха преценили, че България има нужда от истинска, центристко-дясна, народна партия. И затова си харчат парите сигурно вече 10 години, всеки месец за вас!” (ВИДЕО. https://www.facebook.com/EurasianUnionEAU/videos/1076330139074753/?pnref=story )

Липсва и лeгитимност на съдебната власт. Следва цититат от правния анализ на Соня Младенова, народен представител в 7-то Велико народно събрание, “Лигитимна ли е съдебната власт в България”. (http://against-toplofikatsiya.blogspot.bg/p/blog-page.html)

В противоречие с § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г. от различните народни събрания след 13.07.1992г.

са приети и обнародвани закони,свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната система както следва:

Законът за съдебната власт е Обнародван в ДВ,бр.59 от 1994 г. с последвали актуализации до ДВ,бр.6 от 1999 г.и по-късно;

Гражданско процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.59от 20.07.2007 г.;

Административно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.30 от 2006 г.; Наказателно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.86 от 2005 г.;

Законът за адвокатурата е Обнародван в ДВ,бр.55 от 2004 г.;

Законът за правната помощ е Обнародван в ДВ,бр.79 от 2005 г.

Съзнателно се отразява първоначалното приемане и влизане в сила на посочените закони, а не се цитират множеството последвали техни „изменения и допълнения”.

Забавата за издаването им е очевидна -15, 16 ,17 години след изтичането на преклузивния срок.

Налице е погасено право поради настъпила давност,а извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание. Този факт не може да остане незабелязан.

Приемането на посочените закони извън преклузивния срок е извършено без правно основание. Тези кодекси и закони са противоконституционни и нищожни и не могат да пораждат никакви правни последици.

Поради това не може да изисква и да се налага под страх от санкция да бъдат спазвани.

Този извод следва и се налага и от прокламираното в чл.5 алинеи 1 и 2 от Конституцията на Република България право:

чл.5./1/ Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

         /2/ Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”

Иначе казано, с разпоредбата на чл.5 ал.1 и 2 , Конституцията на Република България отменя посочените по-горе, свързани с уредбата на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Гражданско процесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Административно процесуалния кодекс, Закон за адвокатурата и Закон за правната помощ като приети извън срока, разпореден в § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г/.

Изложените правни аргументи се отнасят и до Конституционната отмяна на цялостното законодателно творчество на всички народни събрания, след 13.07.1992 г. и до днес.

След като тези актове се отменят от Конституцията, то съдии, прокурори и следователи не са несменяеми, а съдебната реформа прокламирана в Конституцията на Република България не е осъществена.

            От изложеното следва и извода, че съдебната власт в Република България не е легитимна.

Още, „Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.” Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и имуществото на отделния човек, не е приеман след 13.07.1991 г.”

Повече по темата: “НЯМА ДАНЪЦИ” https://bestpreference.com/няма-данъци/?lang=bg

Корупция сред съдебни служители

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Християнство

 • … По-късно папа Павел III изрази подобни настроения, като каза, че не е имало валиден документ, доказващ съществуването на Христос. Той призна, че “Исус никога не е съществувал”, добавяйки, че е бил “нищо друго, освен слънцето, обожавано в своята Митра секта…” Съдебен процес в град Витербо, Италия, No 45/b. http://www.luigicascioli.eu/traduzioni/en_proceso4.htm (Цитатът е от последния параграф.)”

 • Пенсиониран, високо уважаван свещеник, който в продължение на 17 години (1980-1997) е служил като съветник на папата, излага библейска фалшификация и измама.” https://beyondallreligion.net/2011/08/28/advisor-to-the-pope-exposes-bible-fraud-and-forgery/

 • Христос: суеверие и басня” – Папа Лъв X, на пищен Разпети петък банкет във Ватикана през 1514. Вдигайки чаша с вино, папа Лъв предлага наздравица: “Добре знаем колко печелившо е суеверието в тази басня за Христос, за нас и нашите предшественици.” Изказването на папата е записано в дневниците и архивите на два кардинала: Pietro Cardinal Bembo (писма и коментари за папа Лъв X, препечатка от 1842) и Paolo Cardinal Giovio (De Vita Leonis Decimi, оp. cit.), двама сътрудници, които са били свидетели на това. http://www.nairaland.com/372231/pope-leo-x-most-infamous

 • Дейвид Дженкинс, бивш англикански епископ в Даръм и университетски професор, заявява, че “Няма абсолютно никакъв несъмнен факт в Новия завет, който да има някаква значимост” http://www.church.org.uk/resources/csdetail.asp?csdate=01/04/2007

 • Религията е в бизнеса за производство на вина и контрол…” В минута 0:16 Първосвещеник казва, “Адът е изобретение на църквата, за да контролира хората посредством страх”. аvi “ https://www.youtube.com/watch?v=gMfuZqjFDT8

 • Как беше създаден митът за Исус. Как е започнало християнството” http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/master_file/jesusmyth.htm

  Това познание възнамерява да напомни, че историята за Исус, първописаното слово, е било изнесено около 80 години след появяването му на тази планета. То ни информира, че изобретението, известно като личността Исус, е било извлечено от разнообразни източници на информация.

  Това познание показва, че по същество, по време на император Константин, концепцията за “католическа” или “всеобща” (“католическа” в смисъл на “всемирна”) религия, официалната римска религия, е съставена от различни религиозни писания, формиращи това, което е известно като Християнската религия. Писанията, събрани от различни източници и преведени, представляват книгите в Библията.”

 • Аполоний Тиански” (ползван като образ при създаването на Исус) http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/master_file/jesusmyth.htm

 • КАК ХРИСТИЯНСТВОТО е изобретено: ИСТИНАТА!” https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/
 • Религия, базирана на скала от лъжи https://beyondallreligion.net/2012/03/20/religion-based-on-a-bedrock-of-lies/

 • 5 почти идентични Исус Христос-митове, които предхождат Исус” http://www.liberalamerica.org/2015/03/17/5-near-identical-jesus-christ-myths-that-predate-jesus/

 • Разпятия преди Христа. Подробна информация за 16. https://infidels.org/library/historical/kersey_graves/16/chap16.html

 • Исус не е единственият Исус / Ричард Кариър (Jesus Is Not The Only Jesus w/ Richard Carrier) https://www.youtube.com/watch?v=m0tdxc4jX2s

 • Д-р Ричард Кариър за митичния Исус (Dr. Richard Carrier on the Mythical Jesus) https://www.youtube.com/watch?v=79Lmmy2jfeo

 • Християнството развенчано, използвайки наука и история, Ричард Кариър (Christianity Debunked Using Science and History Richard Carrier) https://www.youtube.com/watch?v=Nk5OXnQRr6M

 • Цитати от книги говорещи, че Исус не е истински човек http://noahide-ancient-path.co.uk/index.php/judaism-articles/judaism-v-christianity/2012/05/it-has-served-us-well-this-myth-of-christ/

 • Исус Христос е митологична, не историческа фигура (Jesus Christ a mythological not a historical figure) http://freethoughtnation.com/jesus-christ-is-a-mythical-figure/

 • Историята на Христос е била “измислена, за да се укротят бедните“ http://bultimes.com/istoriyata-na-hristos-e-bila-izmislena-za-da-se-ukrotyat-bednite/

 • Скандалите в Българската православна църква http://pastir.org/news/11856

(Вижте от мин. 02:49)

Талмуд

 • Педофилия и Талмуд” https://www.youtube.com/watch?v=QBzeal2hcYA. Следва превод от цитат на Талмуда – една от свещените еврейски книги, изучавани в синагогите (посочен във видео-материала):

“Когато мъж влезе в полов контакт с малко момиче е нищо. Ако момичето е по-малко от 3 години до деня, е като да си сложиш пръста в окото.” Обяснението под текста казва: “Както сълзите напълват очите отново и отново, така девствеността на малкото момиче под 3 години се връща отново и отново.”

В тази част на Талмуда се казва, че полов контакт с малки момчета влиза в същата категория.

(Вижте минута 9.54 https://www.youtube.com/watch?v=rH7m2h6CG9w)

Коран

Русия

(Следните линкове противоречат на официалната версия за освободителката Русия. Каква е истината? Български архиви говорещи за същността на България се намират в Лондон, Москва, Ватикана и вероятно на други места. Те трябва да се върнат в България и направят достояние на Българите.)

Основни права и принципи на Българите” 2 февруари 2016

Актуализиран март 2017

Автор: Пет(я) – Петт Корби

Основател на Световната кампания за осведомяване – “Вие избирате кога

Facebook

с приноса на Българи, живеещи в Бългрия и чуждина

Коректура Здравка Филева

УЧАСТВАЙТЕ в промяната!

pdf

Безплатен абонамент за статиите на Петт Корби: