МяСТО – Местнa система за БЕЗПАРИЧНА търговска обмяна

Започнах публикуването, част по част, в момента на превод, на

изследователската книга на

Джонатън Кроъл

„Хайде да действаме на местно ниво – Растежът на Местните системи за търговска обмяна – МяСТО„

Ще ги намерите в главното меню под САМОУПРАВЛЕНИЕ или тук:
https://bestpreference.com/местни-системи-за-търговска-обмяна/?lang=bg

https://bestpreference.com/място-начални-страници/?lang=bg

https://bestpreference.com/място-въведение/?lang=bg

https://bestpreference.com/глава-1-място-история/?lang=bg

https://bestpreference.com/глава-2-пионери-и-принципи/?lang=bg

https://bestpreference.com/място-страуд/?lang=bg

Следва…

Пишете ми през ФБ, ако желаете да участвате в разговорите за създаване на МяСТО-група във вашия район.

* * *

Безплатен абонамент за публикациите на Петт Корби: