LETSLocal Exchange Trading Systems – ЛЕТС

Местни системи за търговска обмяна – МяСТО

Без размяна на пари, без бартер, без задължение към човека, който ви дава продукта или услугата

Това означава, че:

Всеки може да бъде полезен с нещо на обществото, в което живее

без значение от възрастта му.

* * *

Днес, 27 април 2017, след четири месечно прекъсване, започваме отново да публикуваме, част по част, в процес на превода,

изследователската книга на

Джонатън Кроъл

Хайде да действаме на местно ниво — 

Растежът на

Местните системи за търговска обмяна – МяСТО

Издател

CALOUSTE  GULBENKIAN  FOUNDATION,  LONDON

Оторизиран преводач и издател за България Петт Корби

Коректура Здравка Филева

* * *

Вашите права на тази книга.

Тази книга е безплатна.

Вие може да я използвате за информация и да я споделяте с трети лица.

Вие може да я цитирате в статии.

Вие нямате право да я възпроизвеждате, мултиплицирате и предавате под каквато и да е форма и средства: електронни, механични, фото копиране или записване с цел продажба.

Вие нямате право да я продавате нито частично, нито в цяло съдържаниe!

Copyright 2017

След завършване на превода книгата ще бъде на разположение, тук в цялостен вариант, за безплатно изтегляне.

* * *

Пишете ми през ФБ, ако желаете да участвате в разговорите за създаване на МяСТО група във вашия район.

* * *

Безплатен абонамент за публикациите на Петт Корби: