This post is also available in: English

Групата Въчуъл Гигс (Virtual Gigs Band) съществува от 2008

(Въчуъл гигс означава едновременно виртуални изпълнения, концерти или събития и изпълнения, концерти или събития почти навсякъде.)

Първоначално групата Virtual Gigs бе създадена от музикални артисти, които бяха вдъхновени от посланието на нашата Световна кампания за осведомяване и като знак на спонтанна подкрепа те дариха свои творби още тогава – през 2008 година.

Сега Virtual Gigs Band се състои от двете музикални артисти и оратори които са заедно на сцената на световната кампания Осведомяване – Вие избирате кога в цял свят.